Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим

Республіканський вищий навчальний заклад

Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)

 

ПРОВОДЯТЬ

24-25 жовтня 2013 року

на базі

Республіканського вищого навчального закладу

„Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)

Міжнародну студентську науково-практичну конференцію

СТУДЕНТСЬКА ПРАКТИКА – КЛЮЧ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ: ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Робота конференції передбачається за такими напрямами:

 • Педагогіка

 • Психологія

 • Історія

 • Філологія

 • Менеджмент

 • Маркетинг

 • Фінанси

 • Банківська справа

 • Математика

 • Інформатика

 • Музичне мистецтво

 • Образотворче мистецтво

 • Дизайн

 • Медицина, біологія, фізична культура та реабілітація

 • Інші напрями.

 

Для участі в роботі конференції Вам необхідно до 25 вересня 2013 р. надіслати:

 • заявку на участь у конференції (роздрукований та електронний варіант)

 • матеріали доповіді до 3-х сторінок (коректорський варіант) (роздрукований та електронний варіант)

 • СД-диск з електронним варіантом матеріалів.

Матеріали доповіді просимо оформити таким чином (спочатку робиться коректорський варіант, друкується, потім з нього – електронний, відправляється на диск або дискету):

■ Коректорський варіант: роздрукування на папері формату А4 у двох примірниках, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали на якісному папері.

■ Електронний варіант: на СД-диску Word 97-2003, формат А5, шрифт Times New Roman, кегль 9, через 1 інтервал, без нумерації сторінок. Межі сторінки: зліва – 2 см, справа, зверху, знизу – 1,5 см. В електронному варіанті схеми та малюнки виконати прив’язкою до тексту, згруповані та у відповідному масштабі.

У лівому кутку – обов’язково індекс УДК. Посередині великими літерами – заголовок статті. У правому кутку – курсивом прізвище, ім’я та по батькові (повністю), ім’я та по батькові наукового керівника, вчене звання, посада (повністю), установа (повністю), далі – текст, вирівняний у ширину.

У кінці матеріалів доповіді обов’язкові:3 резюме + ключові слова (5-6 речень англійською, російською і українською мовами); список літератури (не більше 5-7 джерел, посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [4, c.7]).

Файли називати таким чином: російською мовою фамілія та ініціали автора та від відправлення. Наприклад: Иванова АВ заявка.doc та Иванова АВ тези.doc

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

 

УДК 373.1.02:51-2

ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Амброщук Ганна Миколаївна

студентка 3 курсу спеціальності ”Початкове навчання”.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Глузман Н.А.

Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

 

Текст

 

Резюме

Резюме

Summary

Література

1.Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - Кн.1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

2. Єрмакова С.С. Аксіологія від А до Я в початковій школі: Навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти та вчителів початкових класів загальноосвітніх кшіл. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2003. – 196 с.

 

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

СТУДЕНТСЬКА ПРАКТИКА – КЛЮЧ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ: ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Прізвище _____________________________________________________

Ім’я __________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________________

Курс, спеціальність ___________________________________________________________

Установа (повністю) _________________________________________________________

Адреса для листування (з кодом міста)__________________________________________ -

Домашня адреса ______________________________________________________________

Телефон (с кодом міста)______________________________________________________

Мобільній ___________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

Інформація про наукового керівника (Фамілія, ім’я, по батькові, науковий ступень та звання, посад, телефон (с кодом міста) та мобільний)

(ми повинні мати з Вами зв'язок, листуватися з Вами, знати куди надіслати збірку тез)

 

ПІБ (повністю), регалії ректора (директора, керівника) при необхідності іменного запрошення на конференцію (для оформлення посвідчення про відрядження)

 

ПЛАНУЮ ( потрібне підкреслити)

 • Виступити з доповіддю

 • Виступити з інформацією

 • Взяти участь як слухач

Напрям ______________________________

Назва доповіді_______________________________________

 

Потреба проживання ( так, ні)

 

Дата

Підпис _______________

 

 

Оргвнесок – 120 гривень, пересилання збірника – 15 гривень. Матеріали, що не оформлені за зразком, не відредаговані, а також надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть. Матеріали, що не внесені до програми, не повертаються.

 

Матеріали на конференцію (електронний варіант) та скановану копію квитанції про сплату надсилати на

e-mail:

studprakt2012@ukr.net

 

Матеріали на конференцію (роздрукований варіант та СД-диск з електронним варіантом матеріалів), копії квитанцій про сплату надсилати також звичайним листом на адресу:

Ковалевській Анастасііі Олександрівні

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), вул. Севастопольська, буд. 2,

м. Ялта, Крим, Україна, 98635

Довідки за телефонами: (0654) 32-21-14 (науковий відділ)

Телефон/факс (0654) 32-30-13

Завпрактикою

к.пед.н., доцент Шилова Любов Іванівна

0953025310

lubiv59@yandex.ru

 

Оплата здійснюється звичайним поштовим переказом на адресу:

УКРПОШТА:

Ковалевській Анастасіі Олександрівні,

до запитання

м. Ялта, Крим, Україна, 98600

Скоро

В расписании событий возможны изменения в связи с COVID-19

 20 сен 2021 
VI Международная научно-практическая конференция «Дистанционные образовательные технологии» (ДОТ’2021)

 23 сен 2021 
Межкафедральная студенческая научно-практическая конференция  «От идеи до создания. Строительство Крымского моста» совместно с кафедрой истории, краеведения и методики преподавания истории

 06 окт 2021  10:00
Всероссийская научно-практическая конференция «Литературный травелог: крымский вектор»

 07 окт 2021 
Всероссийский научно-практический форум с международным участием «Психология в современном мире»

 13 окт 2021 
III Международная научно-практическая конференция «Профилактика девиантного поведения детей и молодёжи: региональные модели и технологии»

 18 окт 2021 
Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии в дизайн-образовании и изобразительном искусстве: теория и практика»

 18 окт 2021 
Всероссийская научно-практическая конференция «Многонациональный Крым. Диалог культур, религий и народов»

 19 окт 2021 
Межкафедральная научно-практическая конференция «Истоки Российской империи» (к 300-летию провозглашения Петра I Императором)

 05 нояб 2021 
Всероссийский научно-практический семинар «Актуальные вопросы в области вокально-хоровой исполнительской культуры и педагогики» (в рамках ХI Всероссийского Фестиваля-конкурса вокального искусства им. Николая и Миллии Полудённых)

 10 нояб 2021 
Межкафедральная студенческая научно -практическая конференция  «Дизаин и бизнес»

 11 нояб 2021 
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Студенческая практика – ключ к будущей профессии»

Библиотека

Электронный каталог нашей библиотеки

Доступные электронный библиотечные системы и информационные ресурсы

EP Urayt

 zna logo8

 banner lan

univer lib

consultant

 IPRbooks

Полный список доступных электронных библиотечных систем.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации