Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте.

27 листопада 2013 року на засіданні вченої ради Кримського гуманітарного університету ректором, доктором педагогічних наук, професором, дійсним членом НАПН України О. В. Глузманом був підписаний договір з директором Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктором технічних наук, професором, дійсним членом НАПН України В. Ю. Биковим. Договір передбачає проведення сумісних досліджень в сфері методології та техніки дистанційного навчання, залучення наукових видавництв КГУ до різних систем формування індексів наукового цитування через наявну інформаційну систему Інституту, підготовку науково-педагогічних кадрів для КГУ за спеціальністю 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», сумісне проведення науково-практичних (науково-технічних) конференцій. Також договором передбачено проведення у квітні 2014 року науково-практичної конференції «Дні Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України в Криму».